ل م ل ٧٠

8 mpa ?mو ٧lمو نظ ٪مٷڒ . ٧٢

2023-02-03
  مفهوم الامن و مجالاته ص144
 1. س ل ا س ل و ك ت ب ت ب د أ ب ح ر و ف ق ك ل م
 2. Discover our best services in the shortest time
 3. ٧aa0 d٦مړّٲل ٫ّ=0 ُٶc4 ٬ل
 4. ل ٣٠،٠٠٠ ةحفش لكل ىوش قلا ةفلكلا()
 5. ل ١٠٠،(٠٠٠ ةلومعلا أ م
 6. ش (ن ) ˜ طو ا ت%و7 ا ك - ٧٣
 7. ٧١
 8. م ا او ،%٢,٤ ل ي ا م ا ف را ،ء ا ر و
 9. و طا ت 4ار˜ا
 10. ـل تـ
 11. ٦٪bآ k ٦c٘b eو: /mّٲuٌ مl مٲ٫m=٤٪مّڒ٪ ي